Fabricació única i exclusiva de la millor porta blindada de Catalunya composta per taulons massissos de fusta de pi sense cap component d'aglomerat, 4 planxes interiors d'acer blindat d'1mm cada una sumant 4mm en total, perfil metàl·lic perimetral en tot el contorn de la porta i el marc que protegeix tota la porta i el marc amb funció antipalanca, línia de frontisses de cos únic amb perns antiefracció, pany embutit MCM 9145 de 10 bulons de tancament frontal repartits en tres caixetins laterals a mode de 3+3+4 amb cilindre Abus Bravus MX antibumping, antitrencament, antitrepant amb 5 claus originals incopiables i tarjeta de propietat, espiell gran angular, escut propector i embellidor, calaix metàl·lic de reforç en tancador central, tots els acabats possibles igualant el color exterior i les motllures si les portés amb la resta de portes d'una mateixa finca.

Blindatges Barcelona garanteix tot l'establiment i treballs per un període de dos anys.

Assistència Urgències per robatori 24h al 93 226 33 70

Portes blindades

Demana'ns més informació:

Credencial 'Empresa responsable' | Gremi serrallers de Catalunya

Nº de soci: 3550


Portes Cuirassades BCN
Amb Tot Tancat
Puertas Trasteros